Search
  • Axe Konsalting

Subvencionisani START-UP krediti

Fond za Razvoj Republike Srbije objavio je javni poziv za mlade privredne subjekte koji imaju potrebu za finansiranjem u vidu bespovratnih sredstava i povoljnog kredita radi početnog razvoja poslovanja.

Apliciranje je dostupno za privredna društva i preduzetnike koji su registrovani od 01.01.2018. pa na dalje. Novoosnovani subjekti su takodje prihvatljivi.

Sredstva su namenjena kao finansijska podrška, za ulaganja licima koja žele da pokrenu sopstveni posao, ili postojećim preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima, koja su registrovana u Agenciji za privredne register.

Za sredstva po Programu, mogu da konkurišu i klijenti koji su, prethodno, bili osnivači i vlasnici najviše jednog privrednog subjekta, koji je brisan iz registra, pre objavljivanja javnog poziva.

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:

  1. dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, poslovnog ili proizvodnog prostora,

  2. kupovinu opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina),

  3. kao i operativna sredstva, koja mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog investicionog ulaganja.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja, odnosno do 40% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti u skladu sa članom 12. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave. Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine, a kamatna stopa od 1% godišnje uz garanciju banke ili 2% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja, uz primenu valutne klauzule.


Axe Konsalting vam stoji na raspolaganju, da ceo proces apliciranja kod fonda za razvoj obavi za vas.
420 views2 comments

Recent Posts

See All

@2021 By Axe Konsalting

  • Facebook
  • Instagram