Poresko Savetovanje

poresko-savetovanje.png

Poresko savetovanje 

Naš tim vrši poresko savetovanje, poresku kontrolu kao i kontrolu PDV-a. Primenjujemo stručnost iz poreza, prava i finansija, i pružamo vam sveobuhvatne poreske usluge za pravna i fizička lica. Svoju uslugu posvećujemo posebnim pristupnom svakom poslovnom partneru. Zato će Vaš sagovornik biti stručnjak koji će detaljno poznavati Vaše preduzeće i posebnosti Vašeg poslovanja.

Deo smo i mreže HLB International, koja je prisutna u zemaljama širom sveta, što nam omogućava brz pristup lokalnim poreskim propisima svih država. Neke od osnovnih usluga iz oblasti poreskog savetovanja su:

 

# PORESKO SAVETOVANJE - LOKALNO OPOREZIVANJE >>

Pomažemo Vam da rešite sva pitanja oko žalbi, poreskih kontrola, poreza po odbitku, poreskih olakšica, posebnih poreza i drugih pitanja vezanih za poreze. Našim uslugama iz oblasti lokalnog oporezivanja su obuhvaćeni i kontrola poreza na dodatnu vrednost, kontrola poreza na dobit, Kontrola poreza na dohodak, izradu poreskih žalbi i prigovora, te poresko planiranje.

 

# IZRADA PORESKIH ŽALBI I PRIGOVORA >>

Nakon izvršenog postupka kontrole, poreska uprava evidentira pronađene poreske nepravilnosti i sačinjava zapisnik izvršene kontrole u kom se navode i eventualne posledice (zatezne kamate, potencijalne kazne, dodatne poreske obaveze). Poreski obveznik zakonski ima pravo žalbe i prigovora na izdati zapisnik o izvršenoj kontroli, kao i da ospori navode kontrole potkrepljujući svoj izveštaj odgovarajućim dokazima.

 

# PORESKO SAVETOVANJE - SAVETODAVNA PODRŠKA >>

Naš tim je spreman da prati i kontinuirano prilagođava Vaše poslovanje svim poreskim propisima i u tu svrhu Vam možemo ponuditi sledeće usluge:

 

  • Kontrola podataka u mesečnim i kvartalnim PDV prijavama;

  • Podrška o pravnim lekovima nakon kontrola poreskih vlasti i poresko-pravnih postupaka;

  • Savetovanje iz oblasti svih pitanja koja se tiču poreza;

  • Savetovanje u vezi sa oporezivanjem različitih transakcija;

  • Komunikacija sa organima Poreske uprave

  • Priprema prigovora na zapisnike i žalbe na rešenja poreskih organa 

Želite da unapredite vaš Biznis? Kontaktirajte nas 

Možete nas kontaktirati Telefonom, Meilom ili putem Društvenih Mreža

@2021 By Axe Konsalting
  • Facebook
  • Instagram